Stan współczesnej wiedzy medycznej

W chwili obecnej medycyna stoi na szalenie wysokim poziomie i jest zaawansowana technologicznie. Najlepszym przykładem może być tutaj robot – chirurg. To swoiste wielofunkcyjne ramię wyposażone w wiele narzędzi niezbędnych w pracy chirurgów różnych specjalizacji – bardzo precyzyjne. Można nim kierować bezpośrednio lub na odległość, co otwiera możliwość chociażby do operowania wybitnym specjalistom międzynarodowym w najtrudniejszych przypadkach bez konieczności wyjazdu za granicę. Dodatkowo, operatorzy takiego robota mogą się zmienić co kilka godzin, aby odpocząć, a operacja nie musi być z tego powodu przerywana, ponieważ zespół składa się z kilku fachowców, z których każdy może poprowadzić taką operację. Niewątpliwie jednak nowoczesne technologie przydają się nie tylko w procesie operowania czy leczenia, ale już na wstępie podczas wizyty u lekarza czy przyjazdu do szpitalu – podczas stawiania diagnozy. Szybkość i skuteczność postawionej diagnozy ma bodaj największy wpływ na późniejsze rokowania samego leczenia, więc wiele podmiotów wydaje corocznie miliardy, aby rozwijać aparaturę diagnostyczną.