Postęp i rozwój nauk medycznych

Niewątpliwy postęp i dynamiczny rozwój medycyny w ostatnim wieku przyczynił się do bardzo widocznego wydłużenia średniej życia człowieka. Jeszcze kilka wieków temu osoby przekraczające pięćdziesiąt lat były sporą rzadkością, a dzisiaj już nikogo nie dziwi przekraczanie wieku stu lat. Niektóre kraje i regiony, jak Japonia, słyną wręcz z tego, że mają najwyższy współczynnik stulatków na całe społeczeństwo – co z całą pewnością wynika nie tylko ze stylu życia Japończyków, ale przede wszystkim z ich bardzo zdrowej diety. Niemniej każda nacja może wiele zyskać na zastosowaniu nowoczesnych terapii farmakologicznych albo udostępnieniu innowacyjnych metod operacyjnych do jej użytku. Oczywiście problematyczne jest sprowadzanie technologii i kopiowanie metod leczenia od zagranicznych ośrodków – chociaż każdy chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, to o wiele skuteczniejsze jest inwestowanie we własne odkrycia i projekty badawcze. Niestety w medycynie często najpierw kilka prób i badań musi się zakończyć totalną klapą, aby jedno mogło faktycznie dokonać medycznego przełomu.