Finansowanie opieki medycznej

Finansowanie służby zdrowia ma ogromne przełożenie na jej jakość, więc w wielu krajach zachodnich zdecydowano się na wprowadzenie systemy prywatnego, gdzie o jakości i dostępności poszczególnych procedur medycznych albo leków decyduje wysokość płaconego ubezpieczenia. W oczywisty więc sposób osoby zamożniejsze mają ułatwiony dostęp do najbardziej innowacyjnych terapii i skutecznych leków, podczas gdy osoby mniej zamożne, nie mogące pozwolić sobie na wysoką składkę ubezpieczeniową, mogą liczyć tylko i wyłącznie na najbardziej podstawowe zabezpieczenie medyczne. Oczywiście nie we wszystkich krajach jest to krytykowane, albowiem wiele zależy od kultury i tradycji społeczeństwa – w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominuje kultura korporacjonizmu, ludzie są poniekąd pogodzeni z tym, że każdy musi sam zadbać o swój los, a sytuacja ekonomiczna człowieka zależy tylko od jego starań. W krajach jak Polska jeszcze przez wiele dekad takie podejście nie będzie popularne – w regionach postsowieckich wciąż silne jest przekonanie o tym, że państwo powinno być solidarne i opiekuńcze w stosunku do obywateli, a publiczna służba zdrowia finansowana z budżetu ma to zapewnić.